Праменковић Бинела

Правилником о избору ученика генерације и критеријума на основу који се врши вредновање успеха, владања и постигнутих резултата у току школавања, Наставничко веће је донело Одлуку да као посебан облик признања на крају другог полугодишта осмог разреда похвалу „Ученик генерације за школску 2020/2021“ додели ученици Праменковић Бинели.

Тутић Дина

Правилником о избору ученика генерације и критеријума на основу који се врши вредновање успеха, владања и постигнутих резултата у току школавања, Наставничко веће је донело Одлуку да као посебан облик признања на крају другог полугодишта осмог разреда похвалу „Ученик генерације за школску 2021/2022“ додели ученици Дини Тутић.

Ћорхамзић Мелиса

Правилником о избору ученика генерације и критеријума на основу који се врши вредновање успеха, владања и постигнутих резултата у току школавања, Наставничко веће је донело Одлуку да као посебан облик признања на крају другог полугодишта осмог разреда похвалу „Ученик генерације за школску 2022/2023“ додели ученици Мелиси Ћорхамзић