PREDAVANJE NA TEMU  ,,ŠTA ZNAŠ O PUBERTETU?”

Predavanje na temu ,,Šta znaš o pubertetu?”održano je u našoj školi 1. marta 2022. godine. Predavanje je održala Danijela Vukomanović, diplomirani socijalni radnik, koja je svojom neposrednošću i pripremljenošću učinila predavanje zanimljivim.Svrha predavanja je bila edukacija devojčica o psihofizičkim promenama koje nastaju tokom puberteta  i isticanje važnosti higijene. Znanja stečena kroz predavanja, učenice su imale priliku da prodube  i da dobiju odgovore na pitanja i dileme. U prvom delu su prikazani video-materijali koji ističu kako očekivanja društva imaju snažan uticaj na devojčice.  Prezentator je govorila o pubertetu kao periodu koji karakteriše pad nivoa samopouzdanja kod devojčica. „Devojčice nisu hrabre“ i „devojčice nisu jake“.

Na kraju predavanja je istaknuto da je teško tačno odrediti godinu u kojoj se pubertet završava. Postoje granice trajanja koje imaju širok raspon. Računa se da pubertet kod devojaka u proseku traje oko četiri godine, a kod momaka tri godine. Iako početak i trajanje puberteta prilično variraju, redosled kojim se ove promene odvijaju u razvoju i sazrevanju, uvek je isti.

Danijela Vukomanović, svojim programima i edukativnim sadržajima, pokušala je da pomogne devojčicama da ostanu samouverene u pubertetu i nakon njega, naglašavajući  da treba da razbiju predrasude koje ih ograničavaju, ohrabrujući ih da budu nezaustavljive.