SARADNJA OŠ ,,ĐURA JAKŠIĆˮ  SA OŠ ,,MEŠA SELIMOVIĆˮ IZ RIBARIĆA

Đački parlament OŠ ,,Meša Selimović” u Ribariću 1. 11. 2021. godine organizovao je prijem đačkog parlamenta OŠ ,,Đura Jakšić” iz Trnave. Đački parlament OŠ ,,Đura Jakšić” predvode pedagog škole Elzana Salihović, nastavnice Emina Saračević i Mersiha Duljević koje je direktor Šefkija Demirović sa stručnim saradnikom Azrom Aličković srdačno primio, a učenicima poželeo dobrodošlicu i dugu saradnju. Za učenike organizovan je obilazak škole, doručak u školskoj kuhinji, zajednička sednica i prikladan program. Đački parlament OŠ ,,Meša Selimović” u Ribariću pripremio je za goste poklone.

Saradnja se nastavlja uzvraćenom posetom.

Đački parlament OŠ ,,Đura Jakšić” iz Trnave 23. 12. 2021. godine organizovao je prijem đačkog parlamenta OŠ ,,Meša Selimović” u Ribariću. Nakon srdačnog prijema od strane Uprave na čelu sa direktorkom Sanelom Međedović, za učenike je organizovan obilazak škole, posluženje, kviz znanja i kratak program gde su učenici obe škole predstavile kratak istorijat obe škole, kao i rad i delovanje kroz razne aktivnosti u okviru đačkog parlamenta. Na  programu su se obratili direktori Šefkija Demirović i Sanela Međedović, gde su pored istaknutog obostranog zadovoljstva govorili o daljim koracima saradnje. Đački parlament OŠ ,,Đura Jakšić” iz Trnave pripremio je za goste OŠ ,,Meša Selimović” u Ribariću poklone koji su nastali kao rezultat učeničkog rada kroz organizvane radionice.