Народна библиотека „Доситеј Обрадовић” у Новом Пазару  сваке године ораганизује такмичење рецитатора у казивању стихова на српском и босанском језику под називом „Завичај се чува песмом”. Циљ организатора је популаризација и представљање завичајних песника, неговање језика и поетског израза, као и развијање свести о завичају.

Ове године смотра је одржана 31. марта 2022. године. Такмичење је подељено по категоријама. У првој категорији учествују ученици од првог до четвртог разреда, у другој категорији учествују ученици од четвртог до шетог разреда и у трећој категорији учествују ученици од седмог до осмог разреда. 

Наше ученице су освојиле прва места у другој и трећој категорији.

  • II категорија: Фариса Ћорхамзић, ученица VI разреда
  • III категорија: Тамара Радовић, ученица VIII разреда