Адреса:
Руђера Бошковића бб, 36300 Нови Пазар
Телефон:
020/385-728
Е-маил школе:
ostrnava@mts.rs
ПИБ:
102241231
Матични број:
07191324