ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК:

  • Долази у школу 30 минута пре почетка наставе.
  • Уписује у књигу дежурних наставника дежурне ученике и одсутне професоре.
  • У случају потребе позива службе 192, 193, 194
  • Брине се о дисциплини у школској згради и у школском дворишту.
  • Даје обавештења и информације родитељима и осталим странкама.
  • Сарађује са наставницима, одељенским старешинама, управом и ученицима.
  • Пријављује штету направљену за време његовог дежурства.
  • У току дежурства не напушта школску зграду.